Završeni radovi na uređenju cesta
8. studenoga 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Upozorenje na opasne vremenske pojave
12. studenoga 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” 3/17) i čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), objavljuje informaciju o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja. Odluka o započinjanju predmetnog postupka dostupna je ispod ove objave.