Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova „Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima“
15. rujna 2023.
Obilježena 32. godišnjica pogibije policijskih službenika
18. rujna 2023.
DRVA

Grad Sinj raspisao je Javni poziv korisnicima korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini.

Svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva trebaju zaključno do 30. studenog 2023. godine podnijeti pisani zahtjev Gradu Sinju, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj  za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2023. godini.

Obrazac zahtjeva  se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Sinja www.sinj.hr ili u zgradi gradske uprave Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Uz zahtjev obavezno priložiti:

– rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Sinj

– izjavu korisnika da se grije na drva

– presliku broja tekućeg ili zaštićenog računa.

Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Sinja, na I. katu, u Pisarnici ( soba br.42)

Sukladno članku 289. stavku 12. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22 i 119/22), dio troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva osiguravaju se samcima odnosno kućanstvu, korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Sukladno točki V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za  pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu (“Narodne novine“, broj 5/23), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku.