Poziv za dostavu ponuda
8. studenoga 2022.
Održan sastanak o mjerama civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima
10. studenoga 2022.
OGRJEV

Sukladno odredbama članka 289. st. 3.  Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22)  svi korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb imaju pravo na pomoć za troškove ogrjeva.

Sukladno Odluci Vlade o kriterijima i mjerilima za financiranje za troškove stanovanja (NN 104/22)  svakom korisniku prava na zajamčenu minimalnu naknadu osigurava se iznos od 1.050,00 kuna za troškove ogrjeva.

Isplata naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja grada Sinja će se vršiti u prostorijama Crvenog križa od ponedjeljka 14. studenog 2022. do kraja mjeseca, u vremenu od 9-14 sati.

DRVA

Da bi mogli ostvariti ovu pomoć, korisnici naknade za ogrjev trebaju popuniti i potpisati Izjavu o grijanju na drva. Izjava se može preuzeti u prizemlju Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, a dostupna je i na internetskim stranicama Grada Sinja (www.sinj.hr), kao i u Gradskom društvu Crvenog križa Sinj, Miljenka Buljana 37 (prilikom preuzimanja naknade).

Korisnici su dužni predočiti osobnu iskaznicu prilikom preuzimanja naknade.