logo_gradSinj_naslovna
Održana 10. Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
29. travnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Izbori za članove VMO na području Grada Sinja – Akti Gradskog izbornog povjerenstva
30. travnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 21. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. g. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. Odluka je stupila na snagu 29. travnja 2019. g., a danom stupanja iste na snagu prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 02. lipnja 2019. godine.