Održana 17. sjednica Gradskog vijeća
5. svibnja 2015.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja – Akti Gradskog izbornog povjerenstva
6. svibnja 2015.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 17. sjednici održanoj dana 27. i 30. travnja 2015. g. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. Odluka stupa na snagu 06.svibnja 2015. g., a  danom stupanja iste na snagu prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 07. lipnja 2015. godine.

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja;

Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja;

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Sinja;

Odluka o visini naknade za rad članovima tijela za pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja;