POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA SINJA ZA 2016. g.
13. lipnja 2016.
Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo konačnim rezultate izbore za članove/članice Vijeća mjesnog odbora Sinj
17. lipnja 2016.

Pri donošenju Odluke o rezultatima izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj, Klasa. 026-01/16-01/6, Ur.br: 2175/01-11-16-20, od 13. lipnja 2016., došlo je do greške u broju glasova za listu pod rednim brojem 5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE  (SDP),  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS), HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU), nositelj liste: Stipe Trboglav – Breko. Stoga je Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj, dana 13. lipnja 2016. godine utvrdilo i objavilo ISPRAVAK rezultata izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj, koji izbori su se održali 12. lipnja 2016. godine. Predmetni rezultati (ISPRAVAK) objavljeni su na Oglasnoj ploči Grada Sinja, a možete ih preuzeti i ispod ovog teksta.

Rezultati izbora – VMO Sinj – ISPRAVAK