26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
30. srpnja 2016.
Grad Sinj donio odluku o objavi Informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje: Odlagalište otpada Mojanka, Sinj
1. kolovoza 2016.

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Prema istoj Odluci izbori će se održati 11. rujna 2016. godine. Objava biračima, KLASA: 013-01/16-01/33, URBROJ: 515-03-01-02/1-16-02 od 30. srpnja 2016. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registar birača, može se preuzeti ispod ovog teksta.

OBJAVA BIRAČIMA, Hrvatski sabor