Istarska umjetnička kolonija u Sinju
16. svibnja 2015.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja – Akti Gradskog izbornog povjerenstva
20. svibnja 2015.

           
 
Dana 19. svibnja 2015. godine, Grad Sinj je u svojstvu javnog naručitelja objavio Poziv za nadmetanje za predmet nabave „Izgradnja dječjeg vrtića u Turjacima“.
Predmetni poziv (br. iz EOJN: 2015/S 002-0020391) i pripadajuća Dokumentacija za nadmetanje objavljeni su i javno dostupni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 17. lipnja 2015. godine do 13:00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se 17. lipnja 2015. godine u 13:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja.