logo_gradSinj_naslovna
13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
22. svibnja 2018.
Održan sastanak sa glavnim koordinatorom Turske agencije za međunarodnu suradnju i koordinaciju (TIKA)
23. svibnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Na objavljeni Natječaj za dodjelu potpora, u ostavljenom roku do 31. ožujka 2018. godine, prijavljeno je 14 diplomskih radova. Na svojoj sjednici održanoj 10. i 26. travnja 2018. godine, Komisija za provedbu postupka dodjele potpora Grada Sinja razmotrila je sve prijavljene diplomske radove.

Po jednoglasnoj ocjeni Komisije, natječajnim uvjetima, odnosno uvjetima iz važećeg Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja, udovoljava 7 (sedam) prijavljenih radova, koji se tematski (naslovno i sadržajno) izričito odnose na društvena pitanja vezana za Grad Sinj.

Na temelju članka 5. st. 2. Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja, Komisija je predložila Gradonačelnici Listu kandidata/kandidatkinja za dodjelu potpora.

Kandidati mogu uputiti pismeni prigovor Gradonačelnici u roku od 8 dana od dana objave.

Lista kandidata/kandidatkinja je u prilogu