Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
21. lipnja 2022.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
21. lipnja 2022.
SINJ

Povjerenstvo za provedbu natječaja u postupku Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto Referent-komunalno-prometni redar (2 izvršitelja, m/z), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca,, na temelju članka 23., u svezi s člancima 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine”, br.86/08, 61/11,04/18,112/19 – u nastavku teksta ZSN), podnosi v.d. pročelnici Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Sinja, Ivani Majić

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući Rang listu)

po natječaju za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto Referent­ komunalno-prometni redar (2 izvršitelja, m/z), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.