Zaštitite vodomjerna okna!
18. siječnja 2023.
KRNJEVALSKA UDRUGA
Izvanredna izborna Skupština Krnjevalske udruge grada Sinja
19. siječnja 2023.
SINJ

Povjerenstvo za provedbu Oglasa u postupku prijma u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto Voditelj projekta „ZAŽELI“-„Program zapošljavanja žena-faza III, „Zaželi dobro-faza III“, (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova, uz probni trad od tri (3) mjeseca, na temelju odredbe članka 23.st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,br.86/08, 61/11 i 04/18- u nastavku teksta ZSN), podnosi Pročelnici Ureda Grada Grada Sinja, Ireni Mišević,dipl.iur.,

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući Rang listu)

po Oglasu za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto Voditelj projekta „ZAŽELI“-„Program zapošljavanja žena-faza III, „Zaželi dobro-faza III“, (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Izvješće o provedenom postupku i rang lista