Clean team d.o.o. kupio zemljište na GZK
3. srpnja 2023.
SINJ
Javni natječaj za davanje u zakup lokacija površina javne namjene za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava, pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe 2023. godine
5. srpnja 2023.
SINJ

Na temelju odredbe članka 39.st.4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 02/15), u svezi sa odredbom članka XI. Odluke o visini naknade za rad članovima tijela za pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja, zaposlenike gradske uprave koji će obavljati poslove za Povjerenstvo, te ostale koji sudjeluju u provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.07/23), Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja, donosi Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja.

Izvješće