Radni posjet 25. Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu
11. rujna 2017.
Javni pozivi za utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Splitu
13. rujna 2017.

Dana 11. rujna 2017. godine uveden je u posao Izvođač radova na rekonstrukciji zgrade Palacina s uređenjem okoliša. Tom prilikom je održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici: naručitelja Grada Sinja, izvođača Prolux d.o.o., stručnog nadzora Stabilnost d.o.o., arheološkog nadzora Kaukal d.o.o. i Konzervatorskog odjela u Splitu.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 10.332.278,86 kn, a rok za dovršetak radova je 12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.
Rekonstrukcija zgrade Palacina s uređenjem okoliša dio je integriranog programa „Sinj u sridu“ za koji su Gradu Sinju kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija dodijeljena bespovratna sredstva, što je definirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (KK.06.1.1.01.0021), potpisanom između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Sinja u kolovozu 2016. godine.