JAVNA NABAVA


10. veljače 2021.

Poziv za dostavu ponuda

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za opremu… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda
27. siječnja 2021.

Obavijest o jednostavnoj nabavi

Poziv za dostavu ponuda za uslugu upravljanje i administracija projekta Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka – dio i faze koja čini funkcionalnu cjelinu. Rok za dostavu… Nastavi Čitati Obavijest o jednostavnoj nabavi
19. studenoga 2020.

Obavijest

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave usluge… Nastavi Čitati Obavijest
10. studenoga 2020.

Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Dezinsekcija i deratizacija javnih površina“ – ponovljeni postupak

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za uslugu… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Dezinsekcija i deratizacija javnih površina“ – ponovljeni postupak
22. listopada 2020.

Jednostavna nabava – Uređenje aktivnih bunara

Obavijest o izmjeni Poziva za dostavu ponuda i produženju roka za dostavu ponuda U Pozivu za dostavu ponuda mijenjaju se navodi “Rok za dostavu ponude” i… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – Uređenje aktivnih bunara
20. listopada 2020.

Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Dezinsekcija i deratizacija javnih površina“

Na temelju čl.29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), dana 29. listopada 2020. godine Gradonačelnica Grada Sinja donosi Odluku o… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Dezinsekcija i deratizacija javnih površina“