JAVNA NABAVA


24. studenoga 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8.… Nastavi Čitati Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
23. studenoga 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8.… Nastavi Čitati Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
22. studenoga 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8.… Nastavi Čitati Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
17. studenoga 2021.

Poziv za dostavu ponuda za usluge “Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije na području Grada Sinja”

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za usluge “Dobava… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za usluge “Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije na području Grada Sinja”
16. studenoga 2021.

Poziv za dostavu ponuda za usluge „Skupljanja i zbrinjavanja uginulih životinja sa javnih površina“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 5. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za usluge „Skupljanja i zbrinjavanja uginulih životinja sa javnih površina“
16. studenoga 2021.

Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Izrada projektne dokumentacije fotonaponskih elektrana na objektima u vlasništvu Grada Sinja“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 8/2017), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Izrada… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Izrada projektne dokumentacije fotonaponskih elektrana na objektima u vlasništvu Grada Sinja“