JAVNA NABAVA


6. veljače 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova “Radovi rekonstrukcije krova na zgradi kat.čest.*717 K.O. Glavice”

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10.… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova “Radovi rekonstrukcije krova na zgradi kat.čest.*717 K.O. Glavice”
2. veljače 2024.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe N 9/2024 – „Nabava ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe N 9/2024 – „Nabava ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja“
26. siječnja 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga izrade idejnog projekta opremanja Građanske kuće (Kuće Šuić) za Galeriju Sikirica sa troškovnikom“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9.… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga izrade idejnog projekta opremanja Građanske kuće (Kuće Šuić) za Galeriju Sikirica sa troškovnikom“
25. siječnja 2024.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Radovi rekonstrukcije krova na zgradi kat.čest.*717 K.O. Glavice“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/23), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova „Radovi rekonstrukcije krova na zgradi kat.čest.*717 K.O. Glavice“
25. siječnja 2024.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge N 56/2024 „Usluga skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, goveda, kopitara, svinja, koza, ovaca“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge N 56/2024 „Usluga skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, goveda, kopitara, svinja, koza, ovaca“
15. prosinca 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Dobava i ugradnja reflektora, NK Glavice“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9.… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Dobava i ugradnja reflektora, NK Glavice“