JAVNA NABAVA


8. ožujka 2018.

Jednostavna nabava – nabava usluga mobilne telefonije za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7.… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – nabava usluga mobilne telefonije za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine
8. ožujka 2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja

Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge izrade… Nastavi Čitati POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponuda za radove sanacije i rekonstrukcije na Tvrđavi Grad u Sinju.

Dana 11. rujna 2017. godine Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o pokretanju postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/17) objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponuda za radove sanacije i rekonstrukcije na Tvrđavi Grad u Sinju.
8. ožujka 2018.

NABAVA REPLIKA ALKARSKOG ORUŽJA

Obavijest o nabavi Dokumentacija o nabavi Prijedlog ugovora Prilog: 2 Prilog: 3 Prilog: 4 Prilozi: 5-12  
8. ožujka 2018.

LED EKRANI ZA SINJSKU ALKU

Odluka o poništenju Obavijest o nabavi Dokumentacija o nabavi Prijedlog ugovora Prilozi  
8. ožujka 2018.

OBAVIJEST O NABAVI REPLIKE ALKARSKIH ODORA

Obavijest o nabavi Dokumentacija o nabavi Prijedlozi ugovora Prilozi