JAVNA NABAVA


8. ožujka 2018.

Grad Sinj – Bagatelna nabava – Nabavu usluge ovlaštenog inženjera građevine u projektu „Sinj u sridu“

Dana 18. travnja 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  poništio je postupak… Nastavi Čitati Grad Sinj – Bagatelna nabava – Nabavu usluge ovlaštenog inženjera građevine u projektu „Sinj u sridu“
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Izrade koncepta i režije predstave , vertikalne koreografije,svijetla i kostimografija – Alka ples slobode za projekt „ Sinj u sridu“

Dana 31. ožujka 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Izrade koncepta i režije predstave , vertikalne koreografije,svijetla i kostimografija – Alka ples slobode za projekt „ Sinj u sridu“
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“

Dana 31. ožujka 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima

Dana 27.03.2017. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – nabava usluga fiksne telefonija i internet usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – nabava usluga fiksne telefonija i internet usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine
8. ožujka 2018.

Gradsko kino Sinj d.o.o. – Bagatelna nabava, Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju

Dana 12. listopada 2016. godine, Naručitelj Gradsko kino Sinj d.o.o, objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu… Nastavi Čitati Gradsko kino Sinj d.o.o. – Bagatelna nabava, Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju