JAVNA NABAVA


8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – nabava prijenosnih računala za potrebe rada Gradskih vijećnika

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – nabava prijenosnih računala za potrebe rada Gradskih vijećnika
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima

Dana 29.02.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja, objavljuje Obavijest o… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Izrada Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza

Dana 24.02.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – Izrada Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za Izradu Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza

Dana 12. veljače 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za Izradu Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa na dijelu Ulice Put Pavića u Sinju

Dana 20.11.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa na dijelu Ulice Put Pavića u Sinju