JAVNA NABAVA

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU


8. ožujka 2018.

Jednostavna nabava – nabava usluga odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2018.g,

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 5.… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – nabava usluga odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2018.g,
8. ožujka 2018.

OBAVIJEST O NABAVI MONTAŽNO-DEMONTAŽNE TRIBINE ZA SINJSKU ALKU

Dana 07. veljače 2018. godine, Viteško alkarsko  društvo Sinj oglasilo je postupak nabave montažno-demontažnih tribina za Sinjsku Alku, koji se provodi u okviru realizacije integriranog projekta… Nastavi Čitati OBAVIJEST O NABAVI MONTAŽNO-DEMONTAŽNE TRIBINE ZA SINJSKU ALKU
8. ožujka 2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj

Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove –… Nastavi Čitati POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj
8. ožujka 2018.

Jednostavna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7.… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Jednostavna nabava – nabava usluga mobilne telefonije za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7.… Nastavi Čitati Jednostavna nabava – nabava usluga mobilne telefonije za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine
8. ožujka 2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja

Naručitelj Grad Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017) objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge izrade… Nastavi Čitati POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja