JAVNA NABAVA


8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – radovi na sanaciji jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju

Dana 23.06.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – radovi na sanaciji jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – nabava usluga za obavljanje poslova platnog prometa Grada Sinja

Dana 29. svibnja 2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja, objavljuje… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – nabava usluga za obavljanje poslova platnog prometa Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju

Dana 19. svibnja 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)

Dana 19.04.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)

Dana 06. travnja 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)
8. ožujka 2018.

Bagatelna nabava – nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku… Nastavi Čitati Bagatelna nabava – nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja