JAVNA NABAVA


2. lipnja 2023.

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu radova „Završnih zemljanih radova na uređenju igrališta u dječjem vrtiću Bili cvitak – Alkarić“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u postupku jednostavne… Nastavi Čitati Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu radova „Završnih zemljanih radova na uređenju igrališta u dječjem vrtiću Bili cvitak – Alkarić“
2. lipnja 2023.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge „Poštanske usluge“

Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( Službeni Glasnik Grada Sinja br. 2/2023), objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu… Nastavi Čitati Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge „Poštanske usluge“
29. svibnja 2023.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga „Usluga stručnog savjetovanja u postupcima nabava“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave… Nastavi Čitati Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga „Usluga stručnog savjetovanja u postupcima nabava“
26. travnja 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Pasivna mrežna infrastruktura – strukturno kabliranje“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Pasivna mrežna infrastruktura – strukturno kabliranje“
25. travnja 2023.

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu usluge „Usluga kontinuiranog savjetovanja u području vođenja projekata gradnje i pristupa financiranju za projektno financirani razvoj“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave… Nastavi Čitati Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu usluge „Usluga kontinuiranog savjetovanja u području vođenja projekata gradnje i pristupa financiranju za projektno financirani razvoj“
25. travnja 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga izrade Izvedbenog projekta (plan oplate i plan armature) za rekonstrukciju dogradnjom i nadogradnjom dječjeg vrtića u Glavicama“

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave… Nastavi Čitati Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Usluga izrade Izvedbenog projekta (plan oplate i plan armature) za rekonstrukciju dogradnjom i nadogradnjom dječjeg vrtića u Glavicama“