2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
24. srpnja 2017.
Radni sastanak s direktorima gradskih tvrtki i ravnateljima gradskih ustanova
25. srpnja 2017.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavio je Oglas o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mješovite, pretežito poslovne zone TRNOVAČA u Sinju. Tijekom javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID PPU-a Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj,  svakim radnim danom od 08,30 do 14,00 sati. Javni uvid trajat će od 26.07.2017. do 09.08.2017. godine, dok će se javno izlaganje održati dana 26.07.2017. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati. Primjedbe na Prijedlog ID DPU-a Trnovača mogu se dostaviti najkasnije do 11.08.2017. godine.

Tekstualni dio:
01 – Obrazloženje

02 – Sažetak za javnost

03 – Odredbe za provođenje

04 – Odredbe za provođenje – Pročišćeni tekst

Grafički dio:
1. Namjena

2.1. Promet

2.2. Elektroopskrba

2.3. Telekomunikacije

2.4. Vodoopskrba i odvodnja

3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

4.1. Plan parcelacije

4.2. Uvjeti gradnje

Obrazac za davanje primjedbi možete pruzeti ovdje.