Objava podataka o sponzorstvima i donacijama – 2013. godina
23. siječnja 2014.
Gradonačelnik na pretragama u KBC SPLIT
28. siječnja 2014.

Dana 20. siječnja 2014. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavio je Oglas o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja. Tijekom javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID GUP-a Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj,  svakim radnim danom od 08,30 do 14,00 sati. Javni uvid trajat će od 28.01.2014. do 11.02.2014. godine, dok će se javno izlaganje održati dana 04.02.2014. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati. Primjedbe na Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja mogu se dostaviti najkasnije do 14. veljače 2014. godine.

Oglas o javnoj raspravi ID GUP Grada Sinja

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sinja-Prijedlog plana

Namjena

Mreža djelatnosti

Promet

Telekomunikacije

Elektroopskrba

Voda

Odvodnja

Područja posebnih uvjeta

Mjere zaštite

Oblici korištenja