Novi lijep detalj u gradu Sinju
24. lipnja 2014.
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja
3. srpnja 2014.

Temeljem članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne Novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja Klasa: 350-01/09-01/047 Ur.br. 2175/01-03-14-15 od 20. lipnja 2014. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom, objavljuje DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja

I.

Stavlja se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID PPU Grada Sinja) na drugu ponovnu javnu raspravu.

II.

Tijekom ponovne javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID PPU Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Grada Sinja, svakim radnim dana od 0830 do 1400 sati.

III.

Javni uvid trajat će od 11. srpnja 2014. do 18. srpnja 2014. godine.

IV.

Javno izlaganje i javna rasprava održat će se dana 18. srpnja 2014. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati

V.

Prijedlog ID PPU Grada Sinja bit će objavljen i na web stranici Grada Sinja: www.sinj.hr .

VI.

Primjedbe na Prijedlog ID PPU Grada Sinja dostavljat će se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja najkasnije do 21. srpnja 2014. godine na adresu:

GRAD SINJ

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom

Dragašev prolaz br. 24

21230 SINJ

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja koja nisu dostavljena u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. Pročelnica:

Ankica Panza dipl.oec. v.r.