Obavijest o subvenciji prijevoza studentima s područja Grada Sinja
24. rujna 2014.
Čestitka povodom Dana policije
26. rujna 2014.

Dana 24. rujna 2014. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavio je Oglas o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kukuzovac. Tijekom javne rasprave, grafički i tekstualni dio ID UPU GZK bit će izložen u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, svakim radnim danom od 08,30 do 14,00 sati. Javni uvid trajat će od 03.10.2014. do 10.10.2014. godine, dok će se javno izlaganje i javna rasprava održati dana 10.10.2014. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati. Primjedbe na Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja mogu se dostaviti najkasnije do 13. listopada 2014. godine.

Oglas o javnoj raspravi ID UPU GZK

0. Prijedlog Plana

1. Namjena

2. Promet

3. Energetski sustav

4. Telekomunikacijska mreža

5. Vodoopskrbna mreža

6. Odvodnja otpadnih voda

7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

8. Način i uvjeti gradnje