Poništen natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Kulturno umjetničkog središta Sinj
19. listopada 2017.
Objava II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu
20. listopada 2017.

Splitsko dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, oglašavaju javnu raspravu o Stručnoj podlogi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagalište otpada Mojanka na području grada Sinja.

Tekst javne rasprave možete preuzeti ovdje.