SVI SVETI 2022.
Sinj – blagdan Svih svetih
1. studenoga 2022.
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- dječje igralište u naselju Brnaze – Vučkovići
2. studenoga 2022.
SINJ

Temeljem članka 96.Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja Klasa: 350-01/21-01/48, Ur.br. 2181-8-07-22-22od 31. listopada 2022. godine, Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA MJEŠOVITE-PRETEŽITOPOSLOVNEZONE TRNOVAČA-SINJ

u vremenu od 15. studenog do 22. studenog 2022.

U vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Mješovite – pretežito poslovne zone Trnovača – Sinj (u daljnjem tekstu: ID DPU Trnovača), izložit će se na javni uvid u prostorijama Grada Sinja, svakim radnim dana od 9 do 14 sati.
Javno izlaganje i javna rasprava o Prijedlogu ID DPU Trnovača održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 u Sinju u utorak 22. studenog 2022. s početkom u 11 sati.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog ID DPU Trnovača.
Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID DPU Trnovača dostavljaju se zaključno s 22. studenog 2022., na adresu Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.
Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog ID DPU Trnovača