Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof. zaključio predugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj s društvom FABIJAN j.d.o.o., Đakovo
19. travnja 2013.
Gradonačelnik primio djecu iz vrtića Maslačak (jedinica DV Bili Cvitak)
23. travnja 2013.

Dana 19. travnja 2013 godine gradonačelnik Grada Sinja raspisao je javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje samostojećeg, osvijetljenog reklamnog panoa, za lokaciju na ulazu u grad, s lijeve strane u Spomen parku, na nekretnini označenoj kao čestica zemljišta 559/2 K.O. Sinj, u vlasništvu Grada Sinja, na rok od 5 godina. Ponude po natječaju primaju se u roku od 8 dana od dana raspisivanja istog, a cjeloviti tekst natječaja možete preuzeti ispod ove objave.