STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 22.11.2021.
22. studenoga 2021.
SINJ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 23.11.2021.
23. studenoga 2021.
SINJ

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN, br.: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 02/21), članka 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 05/20), Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, dana 22. studenog 2021. godine, donio je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup kućica u vlasništvu Grada Sinja, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana – (Advent u Sinju).


Natječaj možete preuzeti ispod objave.