Prijedlog Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja
12. studenoga 2018.
Predstavnici Moto karavane za Vukovar odali počast poginulim braniteljima Cetinske krajine
15. studenoga 2018.
logo_gradSinj_naslovna

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada Sinja ( Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 02/13), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 03/12 i 06/15),

dana 12. studenog 2018. godine gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac donijela je zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup kućica, u vlasništvu Grada Sinja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana ( Advent u Sinju).

Javni natječaj možete pogledati ispod ove objave.

Javni natječaj