Nastavak prekinute 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja
8. studenoga 2017.
Radovi na obnovi kulturne baštine u okviru projekta „Sinj u sridu“
15. studenoga 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 02/13), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. («Službeni glasnik Grada Sinja» broj 3/12 i 6/15), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac,  struč. spec. oec.;  dana 14 . studenog 2017.  godine,  donijela je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup kućica, u vlasništvu Grada Sinja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana – (Advent u Sinju).

Ispravak Zaključka

Ispravak Zaključka

Natječaj možete preuzeti ovdje