logo_gradSinj_naslovna
Obavijest
16. siječnja 2020.
logo_gradSinj_naslovna
SUŽENJE KORIDORA DRŽAVNE PROMETNICE NA RADOŠIĆU
17. siječnja 2020.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 13/17) Grad Sinj dana 17. siječnja 2020. godine objavljuje Javni natječaj za dodjelu potpora za diplomske i doktorske radove, koji se tematski (naslovno i sadržajno) izričito odnose na društvena pitanja vezana za Grad Sinj, obranjene u 2019. godini, kao i za radove obranjene u 2020. godini.

Potpore dodjeljuje Grad Sinj, a namijenjene su:

  1. Osobama koje su obranom diplomskog rada stekli zvanje magistra struke, magistra inženjera struke, doktora struke, sveučilišnog specijalista ili stručnog specijalista.
  2. Osobama koje su na nekom od sveučilišta ili visokih učilišta u Republici Hrvatskoj obranom doktorskog rada stekli akademsko zvanje doktora znanosti ili doktora umjetnosti.

Natječaj je otvoren od dana objave na službenim internetskim stranicama Grada Sinja, www.sinj.hr do 31. ožujka 2020. godine za radove obranjene tijekom 2019. godine, odnosno do 31. prosinca 2020. godine za radove obranjene tijekom 2020. godine.

Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu Grada ili ga preuzeti u sklopu ove objave.

Više informacija nalazi se u prilogu.