STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 11.04.2022.
11. travnja 2022.
GRAD SINJ
Javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj
11. travnja 2022.
GRAD SINJ

Na temelju članka 19. st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Gradonačelnik Grada Sinja, raspisuje Javni natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Ureda Grada Sinja.