15112021
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Šabrnje
15. studenoga 2021.
STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 16.11.2021.
16. studenoga 2021.

Dana 12. studenoga 2021. godine, gradonačelnik Grada Sinja, raspisao je Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice javne gradske ustanove Gradske knjižnice Sinj, jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 121/2021, dana 12. studenoga 2021. godine.


Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.
Pisane prijave po Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, uz naznaku Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Sinj – Ne otvaraj.