Poziv za dostavu ponuda za uslugu „Dezinsekcija i deratizacija javnih površina“
20. listopada 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 21.10.2020.
21. listopada 2020.
logo grad sinj

Dana 21. listopada 2020. godine, gradonačelnica Grada Sinja, raspisala je Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice javne gradske ustanove Gradske knjižnice Sinj, jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 115/2020, dana 21. listopada 2020. godine.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.
Pisane prijave po Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, uz naznaku Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Sinj – Ne otvaraj.