SINJ
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada Grada Sinja na radno mjesto: Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava
11. srpnja 2023.
SINJ
Natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto: Referent za poslove pisarnice i uredsko poslovanje
13. srpnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 26. stavak 5. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 61/08, 98/19, 114/22), članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 2/21) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne gradske ustanove „Gradska Galerija Sikirica“ Sinj, Klasa: 007-01/23-01/32, Urbroj: 2181-8-03-23-4,od 5. srpnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Sinja, raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne gradske ustanove “Gradska Galerija Sikirica“ Sinj, jedan izvršitelj, na puno radno vrijeme.

Natječaj