Grad Sinj sudionik REXPO Adriatic sajma 2014.
11. studenoga 2014.
Postignut dogovor o imenovanju Vukovarske ulice u Gradu Sinju i Spomen parka Hrvatskih branitelja Domovinskog rata
13. studenoga 2014.

U Narodnim novinama br.132/14 od 12.11.2014.god. objavljen je Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova na području Grada Sinja. Rok za predaju ponuda je 15 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, u pisarnicu Grada Sinja bez obzira na način dostave ponude. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti na adresu:  Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj s naznakom „Prijava na natječaj za održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova – ne otvaraj“.

Natječaj.