Javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj na radno mjesto: Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava
9. svibnja 2024.
Javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj na radno mjesto: Stručni suradnik za društvene djelatnosti
9. svibnja 2024.

Pročelnica Ureda Grada, Grada Sinja, na temelju odredaba članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 4/18 ,112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto: Viši referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika-vježbenik (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Natječaj

Obavijest s opisom poslova radnog mjesta, podacima o plaći i pravnim izvorima za pisano testiranje