GRAD SINJ
Javni natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Ureda Grada Sinja.
11. travnja 2022.
uskrs
Podjela Uskrsnica u Sinju
11. travnja 2022.
GRAD SINJ

V.d. pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Sinja, na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 ,112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto: Upravni referent-komunalno-prometni redar (2 izvršitelja, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.