logo_gradSinj_naslovna
NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U GZK – SINJ
22. listopada 2018.
Održan sastanak gradonačelnice grada Sinja i predstavnika PP Sinj
23. listopada 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11,64/15) u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17), članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 3/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 2/18), Gradonačelnica Grada Sinja dana 22. listopada 2018. godine, donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje.