logo_gradSinj_naslovna
Zaključena 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. svibnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Poziv na usmeni intervju i objava rezultata pisanog testiranja
4. svibnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Sinj objavljuje: Javni poziv kojim Grad Sinj, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Sinja, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – Klanac (Radošić), u katastarskoj općini Radošić, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.