SINJ
Poziv se na usmeni intervju na radno mjesto Voditelj projekta „ZAŽELI“
17. siječnja 2023.
Zaštitite vodomjerna okna!
18. siječnja 2023.
SINJ

Grad Sinj objavio je Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture. Pozivom se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura Dječje igralište u naselju Brnaze (Vučkovići) u naselju BRNAZE,  na k.č. *423, 106/1, 106/2, 106/3, 106/8, 106/9 u k.o. BRNAZE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018 i 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu  jedinice lokalne samouprave Grad Sinj.