Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
21. rujna 2015.
Isplata naknade za ogrijev korisnicima zajamčene minimalne naknade
25. rujna 2015.

Dana 25. rujna 2015. godine, v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom  objavila je javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Predmetnim javnim pozivom u Grad Sinj, na vrijeme od 12 mjeseci primit će se ukupno 3 polaznika, u javnom pozivu pobliže navedenih stručnih sprema i struka. Primanje polaznika u Grad Sinj provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Rad i staž i prijevoz“ – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu. Ugovor o  stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.  Rok za prijavu na javni poziv iznosi 8 dana od dana objave i ističe s danom 5. listopada (ponedjeljak) 2015. godine. Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Grada Sinja, a može se pogledati i ispod ove objave. 

Javni poziv.