OBAVIJEST O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA
4. studenoga 2011.
OBAVIJEST
9. studenoga 2011.

Grad Sinj dana 08. studenoga 2011. godine objavio je Javni poziv  vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade radi pravovremenog podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Propuštanjem podnošenja zahtjeva do roka utvrđenog pozivom,  vlasnici/investitori takve zgrade, izlažu se riziku nemogućnosti priključenja  na komunalne vodne građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu, nemogućnosti obavljanja poslovne djelatnosti u nezakonitoj zgradi, nemogućnosti evidentiranja zgrade u katastarskom operatu,  nemogućnosti upisa u zemljišne knjige, te nemogućnosti prometa nezakonite zgrade i zemljišta na kojem se ta zgrade nalazi.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.