JVP SINJ
Potpisan Kolektivni ugovor za sinjske vatrogasce
1. ožujka 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 1.3.2021.
1. ožujka 2021.
LOGO SINJ

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 35. sjednici održanoj elektronskim putem dana 25. veljače 2021.g., Klasa: 007-03/20-01/28, Urbroj: 2175/01-01-21-5. donijelo je Zaključak o poništenju i raspisivanju novog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika.

Slijedom navedenog, ponovno se objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Sinja koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Grada Sinja (www.sinj.hr) i na oglasnoj ploči Grada Sinja na propisanim obrascima koji čine sastavni dio ovog Javnog poziva, na adresu: Grad Sinj, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja, putem Ureda Grada – Pisarnica, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Sinja“ najkasnije do 16. ožujka 2021. godine.
Sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Sinja, Ured Grada 021/708-609.