Poziv za dostavu ponuda za usluge “Dobava vertikalne i izvedba horizontalne signalizacije na području Grada Sinja”
17. studenoga 2021.
6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
17. studenoga 2021.
SINJ

Gradsko vijeće Grada Sinja objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Sinja koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Grada Sinja (www.sinj.hr) i na oglasnoj ploči Grada Sinja na propisanim obrascima koji čine sastavni dio ovog Javnog poziva, na adresu: Grad Sinj, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja, putem Ureda Grada – Pisarnica, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Sinja“ najkasnije do 02. prosinca 2021. godine.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Sinja, Ured Grada 021/708-603.