Sastanak na temu realizacije Plana održavanja ulica i nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju
21. siječnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Odluka o odabiru kandidatkinja na projektu „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”, „Susjede brinu o susjedima”
22. siječnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sinja, Klasa: 415-01/18-01/5, Ur. broj: 2175/01-01-18-3 od 26. studenog 2018. godine, Grad Sinj objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga. Zahtjevi se mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva odnosno do 21. veljače 2019. godine.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Obrazac: Zahtjev za otpis duga