Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu
30. listopada 2012.
Održana javna rasprava na temu korištenja obnovljivih izvora energije – sunčanih sustava
30. listopada 2012.

Na temelju čl. 29. Zakona o Proračunu (N.N. 87/08) Ured Grada Grada Sinja objavljuje poziv za predlaganje Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva za 2013. godinu. Javne potrebe u razvoju civilnog društva koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Sinja jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Sinj.
Javni poziv možete preuzeti
ovdje.