Gradonačelnica posjetila prvu rođenu bebu u sinjskom rodilištu u 2020. godini
5. siječnja 2020.
logo_gradSinj_naslovna
Čestitka gradonačelnice vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru
7. siječnja 2020.
logo_gradSinj_naslovna

Zajednica sportskih udruga Grada Sinja (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge sa područja Grada Sinja, članice Zajednice, da se prijave za bodovanje programa/projekata koji doprinose zadovoljenju Javnih potreba u sportu na području Grada Sinja za 2020. godinu.
Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Sinja potvrđuje detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za sufinanciranje programa športskih udruga Grada Sinja.
Sredstva osigurana u Proračunu Grada Sinja za 2020. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti u ukupnim najnižim i najvišim iznosima definiranim Programom javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2020. godinu:

Više informacija, kao i potrebni obrasci za prijavu nalaze se u prilogu.